Alleen met techniek creëer je (technologische) oplossingen.

De Vocpol "2024", energie-innovaties en -trends.

timeanddate In 2013 ondertekenden 47 partijen het Akkoord voor een duurzaam Nederland. Dit vormde de start van een gezamenlijke aanpak om sneller te verduurzamen.
Het Akkoord bestaat uit honderden afspraken en zeker zoveel resultaten.  De Borgingscommissie ronde haar taak af!
Afspraken uit het energieakkoord, zijn onderdeel geworden van het Klimaat-akkoord. Die ging onder andere over de verduurzaming van de energieopwekking en inspanningen voor extra energiebesparing.
(bron rijksoverheid,  foto TimeandDate.com)

Met Vocpol duiding op weg naar een gezond(er) leefmilieu in een schone economie.
De voortgang naar een duurzame economie gebeurt planmatig en in fases:
    14% duurzame energie in 2020.
    16% duurzame energie in 2023.
    In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.
    De uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. (bron rijksoverheid))

Het actuele electoraat is bepalend en er zijn dwingende bewegingen, die de overeengekomen voortgang aanvechten en willen versnellen. Het doel van deze initiatieven is: "Een versnelde overgang naar een gezond(er) leefmilieu en een circulaire economie vooral te projecteren op alleen Nederland". 
Deze gedachte spreekt aan, maar deze versnelling vraagt grotere offers waarbij de economie niet altijd mee kan komen. Globale inzet zou de voorkeur moeten hebben boven het alleen in Nederland stilleggen en beperken van de productie of mobiliteit.

Waterstof als opslag medium ?
Waterstof is uitermate geschikt als opslagmedium bij de (over)produktie van wind en zon energie. Minder relevant is daarbij het feit dat de calorische waarde 1/3 is van dat van aardgas, feit is dat tijdens transport er minder verliezen zijn dan bij het transport van stroom.
RTL Nieuws wijdde heel wat zendtijd aan de mogelijkheden met waterstof in auto’s onder de titel: ‘Opmars waterstofauto niet te stoppen (maar tanken kan nog bijna nergens).
De Volkskrant bracht al een uitgebreide reportage over de waterstofracer waarmee studenten van de TU Delft met succes meededen aan een race-event op het TT Circuit in Assen.
Getiteld: ‘Stilletjes scheuren op waterstof: de Forze VIII is dit jaar op de Gamma Racing Day om te winnen’
De Telegraaf kwam met de uitslag van de waterstofracer op Assen: ‘Waterstofracer rijdt zijn eerste race uit’
Omroep Brabant heeft uitgebreid aandacht besteedt aan rijden op waterstof: ‘Rijden op waterstof, je kunt zelfs drinken uit de uitlaat.’
Het Algemeen Dagblad toont een eigen video: ‘Kilometers vreten met waterstofauto’
En dan nog op radio NPO1 dit item, waarin Ad van Wijk voor de microfoon komt: ‘Waterstof, de nieuwe smeerolie van de duurzaamheid’.

                                     

Vocpol International Guide

De stroomvoorziening wordt anders door windmolens en zonneparken.
In 2050 gaat naar verwachting alleen nog duurzame stroom door het net. Dat geldt ook voor het gasnet: het percentage biogas in ons net zal toenemen, net als het percentage waterstof, gemaakt uit zon- en windstroom. Het gasnet wordt de ‘stroomopslag’ die ons seizoensopslag probleem oplost.
Brandstofcellen hebben waterstof nodig om stroom te maken en maken stroom van gas. Ze vormen de brug tussen gas- en stroomnet, opwek en opslag. De BlueGEN, van SOLIDpower, is een brandstofcel die stroom maakt, maar ook eerst haar eigen waterstof. De ontstane restwarmte kan worden omgezet in bijvoorbeeld warm tapwater. De BlueGEN is een ‘net-gekoppeld’ apparaat en haalt haar waterstof uit het gasnet door methaan chemisch te kraken. Dat levert tot 70% CO2-besparing op ten opzichte van netstroom. Is er bio-methaan of een mix met pure waterstof beschikbaar, dan wordt het 100% groen. Brandstofcellen zijn daarbij stil en stoten geen verbrandingsgassen (als SOx en NOx) uit.

  SolarLine zonneboilers
  De SolarLine is een uniek zonneboilersysteem voor warm water of verwarming.
Nefit Bosch voorraadboiler Het bestaat uit een Nefit Bosch voorraadboiler (2), die aan je cv-ketel (3) of warmtepomp wordt gekoppeld, en een of meerdere collectoren (1). Elke collector haalt het hele jaar door energie uit gewoon Nederlands daglicht. Daarmee wordt het water in de voorraadboiler verwarmd tot wel 80 á 90 graden. De royale, optimaal geïsoleerde boiler zorgt ervoor dat er nauwelijks warmte verloren gaat. Op zonnige dagen wordt al het water voor douche, bad en keuken (4) duurzaam verwarmd met zonne-energie. Op dagen met weinig zonlicht springt je cv-ketel bij.
•    Bespaar tot wel 60% op energie
•    Aantrekkelijke subsidieregeling
•    Flexibiliteit qua plaatsing
bron Nefit Bosch

MasterWatt:
Een elektrische cv ketel is een uitstekende oplossing voor vele toepassingen in uw woning of bedrijfspand. In combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen kun je uiterst efficiënt met je zelf opgewekte energie omgaan, en je woning volledig elektrisch verwarmen.
Woningen worden vandaag de dag zeer goed geïsoleerd vanwege de steeds strengere eisen vanuit het Bouwbesluit. Deze eisen worden in de nabije toekomst alleen maar strenger. Er is dus steeds minder energie nodig om onze woning te verwarmen. Een kleine elektrische ketel van 1 tot 3 kW zou dan voldoende kunnen zijn om de warmtevraag te dekken van een normale eengezinswoning. Met een driewegklep kan deze ketel ook een tapwater boiler (indirect gestookt) verwarmen. Toepassingen met zonneboilers zijn ook mogelijk zodat de zonnepanelen het tapwater verwarmen of voorverwarmen. PV panelen dekken dan de stroomvraag van de elektrische elementen (elektrische ketel). Voordelen van een elektrische ketel zijn ook onder andere eenvoudige techniek (veel minder gecompliceerd dan een warmtepomp) het is niet nodig bronnen te boren geen geluid van buitenunits, zoals bij een lucht/water warmtepomp

Elektrische doorstromer voor tapwater.
Warm water is een vanzelfsprekendheid in ieder huishouden. De warmwater-doorstromers van Masterwatt voorzien in deze behoefte, op een zeer energiezuinige manier, zonder gebruik van een gasaansluiting.
De elektrische doorstromers van Masterwatt hebben vele voordelen ten opzichte van andere warmwatertoestellen. De toestellen hebben geen warm water voorraad en alle warmte van de elektrische elementen wordt volledig aan het water afgegeven. Het gevolg is dat het rendement van de doorstroomverwarmer hoger is dan van ieder ander soort warmwatertoestel. Bij de elektronisch gestuurde uitvoeringen met vermogensinstelling en uitgebreid display, is het meer dan 98%.
De temperatuurvariaties van het water zijn hier te verwaarlozen en er stroomt nooit onbedoeld warmer water uit dan is ingesteld.
De toestellen klein van omvang en fraai in design. Ze zijn in verschillende vermogens en voor verschillende toepassingen te verkrijgen, voorzien van analoge of digitale bediening..

 


 

 

Vocpol International Guide
Worden onze ramen zonnepanelen ?
Te mooi om waar te zijn of een realistisch toekomstbeeld? Als het aan Ferdinand Grapperhaus en Willem Kesteloo ligt het laatste. Met hun bedrijf PowerWindow ontwikkelden zij een speciale raamcoating. De coating, die wordt aangebracht op het glas, kan energie opwekken. Hierdoor functioneert het raam net als een zonnepaneel.

De ontwikkeling
De voormalige studenten van de Technische Universiteit in Delft ontwikkelden en patenteerden de speciale coating begin september 2014. Grapperhuis en Kesteloo zeggen in gesprek te zijn met diverse aannemers, projectontwikkelaars en architecten. Ook glaszetters en elektrotechnische specialisten zijn razend enthousiast om de coating in de praktijk te gaan toepassen. De bedoeling is om vanaf 2016 de eerste ruiten te plaatsen die energie opwekken.
Stroom opwekken met een raam .....

PowerWindow, een schoon energieproducerend raam.
 Foto: PowerWindow Op het glasoppervlak wordt een dunne luminiscente coating aangebracht. Deze laag absorbeert zowel direct als indirect licht en stuurt dit naar de zijkanten van het raam.
De zonnecelstrips op de zijkanten van het raam zorgen voor de omzetting naar elektriciteit.
De energie die je opwekt kan dan meteen gebruikt worden in het huishouden. Dankzij de coating wordt de warmtestraling ook tegengehouden waardoor er een betere isolatie is dan een normaal raam.Opbrengst van de PowerWindow

Afhankelijk van de transparantie van de coating kan er 25 tot 40 procent energie bespaart worden met de PowerWindow. Hoe donkerder de coating hoe meer energie er opgewekt wordt. De eerste ruiten die worden ontwikkelt leveren jaarlijks ongeveer 50 kWh per vierkante meter op. Een gemiddeld zonnepaneel levert 150 kWh per jaar op maar neemt meer ruimte in en zijn minder multifunctioneel inzetbaar.

Toepassing in de praktijk
De PowerWindow is in eerste instantie vooral interessant voor renovatie en nieuwbouw van kantoorpanden. De stroom die dan wordt opgewekt door de ramen kan meteen gebruikt worden door de computers en andere apparaten in het gebouw. Voor de gewone huishoudens lijkt de toepassing minder geschikt, omdat hier simpelweg minder raamwerk aanwezig is. Daarentegen is de ontwikkeling wel weer interessant voor elektrisch rijden. De ramen van de auto kunnen de accu onder het rijden opladen waardoor het rijbereik van de elektrische auto toeneemt.
 
 

 

Vocpol International Guide

Onder het motto "Ontdek je lekje" zijn er in heel Nederland meerdere acties.
Het Energie verbruik kan efficiënter, door om te beginnen geen energie verloren te laten gaan!
Type aandachtpunten zijn: Led verlichting; CV op 60 (als het kan); Radiatorfolie achter de buitenmuur radiatoren; Tochtstrippen tussen ramen en deuren (waar nodig); brievenbus van binnenklep voorzien: Douche timer; Sluipverbruikers verwijderen (Sluipverbruikers zijn apparaten die stroom verbruiken terwijl je ze niet gebruikt).

De belangrijkste essentie bij het verbruik van (elektrische) energie is: het in balans te brengen van beschikbaarheid en verbruik.Dit uitgangspunt is belangrijk voor de eigen energie opwekking en/of de energie inkoop contracten.
Het is dan ook eenvoudiger om te komen tot een optimale verhouding tussen b.v. de eigen opwekking, opslag/buffering en de inkoop van buitenaf.

De slogan meten is weten is leuk maar levert zonder actie niets op, handelen met kennis is de essentie van NU!

beperk het energie gebruik
kies voor duurzame energie bronnen
gebruik energiezuinige verbruikers
spreid het gebruik van apparaten
laat de energie niet van ver weg komen

De winst van het spreiden van het energie gebruiksmoment is:
~  het afvlakken van de pieken en juist de dalen vullen met energie-verbruik.
~  het maximaal benutten van het variërende energie-aanbod uit (duurzame) energiebronnen.

Energie-management levert een directe bijdrage aan energiebesparing.
Een eerste vorm van stroom-management was de z.g. "dal uren" regeling, dat door leveranciers van stroom werd aangeboden.
Eén van de laatste ontwikkelingen is dat de elektrische boilers of wasmachine op afstand door de energieleverancier kort wordt geschakeld om de pieken/dalen in het aanbod te managen. 

Bij een intelligent stroom-management systeem kan je denken aan het volgende:
~  Het systeem zorgt ervoor dat niet alle apparaten tegelijk aanspringen, bijvoorbeeld  
    boilers, wasmachine of droger, worden binnen een eigen management dysteem
    automatisch in- of  uitgeschakeld aan de hand van de beschikbare stroom.
    Door de stroom intelligent te managen kan worden volstaan met een geringere eigen  
    energie opwekking en buffering.
~  accu's van elektrische auto's worden het ene moment geladen en een ogenblik later    
    wordt het laden gestopt en de energie uit die accu’s wordt weer teruggeleverd aan het
    huiselijke net.   
~  als de wind/zon sterk varieert, wordt de energielevering van windmolen/zon-parken
    naar evenredigheid aangevuld met energie afkomstig van (snel startende) andere
    elektrische bronnen.

De industrie is de voortrekker van vernieuwing, een goed voorbeeld is: 
Vonk uit Zwolle. Zie hun positionering.Vocpol International Guide
Vonk VONK is your solution provider for Power Conversion, Electrical & Instrumentation and Automation Challenges. Inspired by technological innovations Vonk contribute to a more sustainable society.
Lees verder .........
Energieopslag is een sleuteltechnologie van de toekomst.
Lees verder .........
Online veilingpartner die bedrijven naadloos verbindt met de handel in gebruikte industriële goederen.
Lees verder...........
Het terugbrengen van de energieconsumptie en het voorkomen van energieverspilling worden steeds belangrijker voor de EU.
Lees verder .........
Door de toepassing van innovatieve systemen is het mogelijk om op een duurzame manier eigen elektriciteit en warmte op te wekken.
Lees verder ......... 
Energie, zie je niet, maar het is er wel, alle dynamiek ontstaat door energie, die zorgt voor warmte, licht, elektriciteit en beweging.
 Lees verder .......... 
Energie opwekken via het raam. Dat klinkt te mooi om waar te kunnen zijn, maar verbaas je want het is toch mogelijk.
Lees verder ..........
Sport & Recreatie:  
Volleybalvereniging Vonk is opgericht op 5 oktober 1959.
Lees verder ..........

 

Vocpol
 International Guide
Vocpol Innovative Solutions
Bezoek adres (op afspraak)
Contact opnemen kan via de mailbox.

De basis voor Vocpol Innovative Solutions, werd gelegd in 1972, met  activiteiten op het gebied van elektrotechnische dienstverlening, engineering en het implementeren van elektrotechnische oplossingen.
                        
Vocpol Innovative Solutions is een informatie platform voor Milieu/Energie gerelateerde thema's.

                                         ***                    

Disclaimer:
Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo juist mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter niet uit te sluiten.
Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankopen altijd de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

De algemene voorwaarden van de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn van toepassing en worden op verzoek toegezonden.              

 

 

Home Mailform Impressum Copyright © All rights reserved by Vocpol Template: ge-webdesign.de modified by Vocpol Login

 
nach oben